Thông tin đại lý

D-SAT đại diện bán sản phẩm và dịch vụ KDI PV tại Ấn Độ; Trung đông; và Châu Phi.

Hệ thống & Công nghệ Didactic (DSAT) Fazil UA
Kỹ sư - Bán hàng & Ứng dụng
e-mail: fazil.ua@dsat.me
Mob: +971 5444 32838

DUBAI
Al Garhoud
Dubai, UAE
Hộp thư bưu điện: 233658
ĐT: +971 4 2525160
SỐ FAX: +971 4 2525161
e-mail: info@dsat.me
ABU DHABI
Đường Muroor
Abu Dhabi -UAE
POBox: 73260
ĐT: +971 2 4918981
SỐ FAX: +971 2 4918982
trang web: www.dsat.me
OMAN
Wadi Al Udhaiba St.
Udhaiba- Muscat.
Vương quốc Hồi giáo Oman
ĐT: +968 24615120
SỐ FAX: +96824615117
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Lịch sử
      3Inquiry Cart