Phòng thí nghiệm

Phân tích động

Phân tích động

Doppler laser Tần số: 0 ~ 20k Hz; thước đo khoảng cách: 30m; và số điểm đo được, trên 1000 điểm.
 

Phân tích động là gì?

Mỗi cấu trúc đơn lẻ có tần số tự nhiên, trạng thái mô-đun và tỷ lệ van điều tiết riêng của nó, và chúng ta nên giữ tần số tự nhiên để tránh xảy ra cộng hưởng với cấu trúc trong khi thiết kế nó. Máy quét Doppler laser có thể hiển thị và lưu trữ cấu trúc của sản phẩm bằng phim chụp nhanh và thực hiện phân tích dữ liệu trên đó.
 

Lợi ích của phân tích động là gì?

Trong quá trình phân tích độ rung của cấu trúc, chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cách tránh hiện tượng cộng hưởng. Hiện tượng cộng hưởng nói trên là hiện tượng trong khi tần số tác dụng ngoại lực bằng hoặc gần bằng tần số tự nhiên của cấu trúc, thì phản ứng rung của cơ thể sẽ được khuếch đại. Phân tích động lực học được thực hiện bởi Doppler laser sẽ hữu ích trong việc cải thiện cộng hưởng cơ thể của sản phẩm và củng cố độ bền cấu trúc của nó.
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Lịch sử
      3Inquiry Cart