Phòng thí nghiệm

Kiểm tra sốc

Kiểm tra sốc

phạm vi được công nhận
phạm vi tối ưu
kiểm tra sốc
Gia tốc tối đa là 5-200 g đỉnh. Gia tốc tối đa là 10000 g đỉnh
Khoảng thời gian là 2 ~ 16 ms
Gia tốc tối đa là 500 g đỉnh Khoảng thời gian là 0,1 ~ 50 ms
Gia tốc tối đa là 500 g đỉnh Khoảng thời gian là 0,1 ~ 50 ms
11

Thử nghiệm sốc là gì?

Mục đích chính của việc test va đập là để đảm bảo kết cấu sản phẩm có bị hư hại khi chịu tác động đột ngột của ngoại lực. Bằng cách phân tích dữ liệu thử nghiệm thu được từ thử nghiệm, do đó, chúng tôi có thể nhận ra độ bền kết cấu của sản phẩm chịu được cú sốc bên ngoài tác động lên sản phẩm

Lợi ích của việc thực hiện thử nghiệm sốc là gì?

Chúng ta có thể áp dụng thử nghiệm sốc để mô phỏng hiệu ứng sốc mà thiết bị và các bộ phận gặp phải trong quá trình ứng dụng hoặc vận chuyển. Thử nghiệm là để nhận ra rằng trong khi mẫu chịu tác động cơ học, lỗ hổng cấu trúc cơ học và trạng thái phân rã đặc tính của sản phẩm, được áp dụng để xác minh lỗ hổng cơ học và phân rã đặc tính của sản phẩm, nhờ đó chúng tôi có thể sửa đổi cấu trúc hỗ trợ tương ứng và phân tích các đặc tính của vật liệu. Nhưng làm thế nào để phân biệt rung và sốc? Về cơ bản, rung động là một quá trình bình thường và liên tục, trong khi cú sốc là sự trao đổi năng lượng tức thời, tạm thời; chúng là hai bài kiểm tra khác nhau nhưng có mối liên hệ nhất định trong kết quả kiểm tra