Chính sách về quyền riêng tư và cookie

KING DESIGN (www.kdi.tw) tôn trọng sự riêng tư của bạn. Mục đích của "Chính sách Bảo mật" này là để thông báo cho bạn rằng việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi tuân thủ Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và các yêu cầu về quyền riêng tư có liên quan khác. Để cho phép bạn tự tin sử dụng các dịch vụ và thông tin của trang web này, chúng tôi xin giải thích cho bạn chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này để bảo vệ quyền lợi của bạn. Vui lòng đọc kỹ phần sau đây:

Thứ nhất, phạm vi áp dụng của chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Nội dung chính sách bảo vệ quyền riêng tư, bao gồm cách trang web này xử lý thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ trang web. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư không áp dụng cho các trang liên kết có liên quan khác với trang này, cũng không áp dụng cho những người không được ủy thác hoặc tham gia vào việc quản lý trang này.

Thứ hai, việc thu thập và sử dụng dữ liệu

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tương tác tốt nhất trên trang web này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân có liên quan, phạm vi như sau:

Khi bạn truy cập trang web này hoặc sử dụng các dịch vụ chức năng do trang web này cung cấp, chúng tôi sẽ xem xét bản chất của chức năng dịch vụ, yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi mục đích cụ thể. Trang web này sẽ không bao giờ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bạn.

Trang web này sẽ giữ lại tên, địa chỉ e-mail, thông tin liên hệ và thời gian sử dụng của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ tương tác như Liên hệ với chúng tôi, đăng ký thành viên, liên hệ qua e-mail… vv.

Trong quá trình duyệt thông thường, máy chủ sẽ tự ghi lại các hoạt động có liên quan, bao gồm địa chỉ IP của thiết bị được kết nối của bạn, thời gian sử dụng, trình duyệt bạn đang sử dụng và duyệt và nhấp vào các bản ghi dữ liệu, làm tài liệu tham khảo cho các dịch vụ trang web của chúng tôi. Hồ sơ này là để sử dụng nội bộ và sẽ không bao giờ được xuất bản.

Trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của bạn, trả lời yêu cầu của bạn hoặc các quy định đặc biệt khác của Đạo luật, trang web này sẽ không bao giờ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc sử dụng nó cho các mục đích khác với mục đích thu thập dữ liệu ở trên.

Để đáp ứng yêu cầu của bạn và dịch vụ khách hàng hợp lý, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các đối tác dịch vụ hoặc nhà phân phối của công ty chúng tôi và các bên thứ ba khác để liên hệ trực tiếp với bạn.

Thứ ba, bảo vệ dữ liệu

Máy chủ lưu trữ trang web được trang bị tường lửa, hệ thống chống vi rút và các thiết bị bảo mật thông tin liên quan khác và các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ trang web và dữ liệu cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ những người có thẩm quyền mới có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn. Tất cả các nhân viên chế biến có liên quan được yêu cầu ký hợp đồng bảo mật. Bất kỳ người nào vi phạm nghĩa vụ bảo mật sẽ phải chịu các chế tài pháp lý liên quan.

Nếu cần phải ủy thác cho các đơn vị liên quan của trang web này cung cấp dịch vụ do nhu cầu kinh doanh, trang web này cũng sẽ yêu cầu nghiêm ngặt phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật, và thực hiện các thủ tục kiểm tra cần thiết để xác định rằng nó sẽ thực sự tuân thủ.

Thứ tư, các liên kết liên quan đến trang web

Các trang của trang web này cung cấp liên kết internet của các trang web khác. Bạn cũng có thể nhấp để vào các trang web khác thông qua các liên kết được cung cấp trên trang web này. Tuy nhiên, trang web được liên kết này không áp dụng chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này. Bạn phải tham khảo chính sách bảo vệ quyền riêng tư trong trang web được liên kết này.

Thứ năm, Chính sách chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba

Trang web này sẽ không bao giờ cung cấp, trao đổi, cho thuê hoặc bán bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn cho các cá nhân, nhóm, công ty tư nhân hoặc cơ quan nhà nước khác, ngoại trừ những người có cơ sở pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng. Các trường hợp của điều khoản nêu trên bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Với sự đồng ý bằng văn bản của bạn.

Luật quy định rõ ràng.

Để loại bỏ những nguy hiểm trong cuộc sống, cơ thể, tự do hoặc tài sản của bạn.

Cần phải hợp tác với một cơ quan công quyền hoặc một tổ chức nghiên cứu học thuật để nghiên cứu thống kê hoặc học thuật dựa trên lợi ích công cộng và cách dữ liệu được xử lý hoặc tiếp xúc không xác định một bên cụ thể.

Khi bạn hành động trên trang web, vi phạm điều khoản dịch vụ, hoặc có thể làm hỏng hoặc cản trở quyền của trang web và người dùng khác hoặc gây tổn hại cho bất kỳ người nào, ban quản lý trang web xác định rằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là để xác định, liên hệ hoặc thực hiện hành động pháp lý khi cần thiết.

Đó là lợi ích của bạn.

Khi trang web này yêu cầu người trợ giúp hỗ trợ trong việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nó sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý của các nhà cung cấp hoặc cá nhân thuê ngoài.

Thứ sáu, việc sử dụng cookie

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, trang web này sẽ đặt và truy cập cookie của chúng tôi trên máy tính của bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận việc lưu trữ cookie, bạn có thể điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư trong trình duyệt của mình cho phù hợp để từ chối việc lưu trữ cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng làm như vậy có thể khiến một số chức năng của trang web không hoạt động chính xác.

Thứ bảy, việc sửa đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này sẽ được sửa đổi bất kỳ lúc nào để đáp ứng nhu cầu. Các điều khoản sửa đổi sẽ được đăng trên trang web.

Thứ tám, truy cập và xóa dữ liệu

Thành viên có thể kiểm tra tên và thông tin e-mail được ủy quyền bởi tài khoản thành viên trong trung tâm thành viên của trang web này bất cứ lúc nào, và chỉ như nội dung của thành viên và thông tin đặt hàng của trang web này.

Chủ sở hữu dữ liệu cá nhân có thể yêu cầu xóa hoặc ngừng sử dụng dữ liệu thông qua "Liên hệ với chúng tôi" trên trang web.

Chính sách Cookie

Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ lưu trữ các cài đặt Internet. Hầu hết mọi trang web đều sử dụng công nghệ cookie. Cookie được tải xuống bởi trình duyệt Internet của bạn vào lần đầu tiên bạn truy cập một trang web. Lần tiếp theo bạn truy cập trang web này từ cùng một thiết bị, cookie và thông tin trong đó sẽ được gửi trở lại trang web. Bằng cách này, trang web có thể phát hiện ra rằng nó đã được mở bằng trình duyệt này.

Một số cookie cực kỳ hữu ích vì chúng có thể cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn khi bạn quay lại trang web bạn đã truy cập. Cookie sẽ ghi nhớ sở thích của bạn, sẽ biết cách bạn sử dụng trang web và sẽ điều chỉnh nội dung bạn hiển thị sao cho phù hợp hơn với sở thích và nhu cầu cá nhân của bạn

Cài đặt cookie của bạn trên trang web này.

Việc sử dụng cookie trên trang web này không cần sự đồng ý của bạn. Cookie cần thiết, còn được gọi là cookie 'cần thiết'. Nếu không có những tính năng này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này như dự định. Những cookie này chỉ được sử dụng bởi trang web này và do đó được gọi là cookie của bên thứ nhất. Khi bạn duyệt trang web, chúng sẽ chỉ được lưu trên thiết bị duyệt của bạn. Bạn không thể vô hiệu hóa các cookie hoàn toàn cần thiết bằng cách sử dụng các tính năng của trang web này và việc sử dụng các cookie thực sự cần thiết không cần sự đồng ý của bạn.

Các loại cookie:

Tùy thuộc vào chức năng của cookie và mục đích sử dụng cookie, có bốn loại cookie: cookie thực sự cần thiết, cookie hiệu suất, cookie chức năng và cookie tiếp thị.

Cookie cần thiết nghiêm ngặt:
Điều này là cần thiết để cho phép bạn duyệt trang web và sử dụng các tính năng của nó. Nếu không có những cookie này, một số dịch vụ không thể được cung cấp.

Cookie hiệu suất:
Thu thập thông tin về cách một trang web được sử dụng - ví dụ: trang nào mà khách truy cập thường xuyên mở nhất và thông báo lỗi từ các trang nhất định. Những cookie này không lưu trữ thông tin xác định người dùng cá nhân. Thông tin thu thập được là tổng hợp và ẩn danh. Những cookie này được thiết kế đặc biệt để cải thiện hiệu suất trang web của bạn nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Cookie chức năng:
Trang web lưu thông tin bạn đã nhập (chẳng hạn như tên người dùng, lựa chọn ngôn ngữ và vị trí của bạn) để có thể cung cấp cho bạn các tính năng được cải tiến và cá nhân hóa hơn. Các cookie này thu thập thông tin ẩn danh và không thể theo dõi hành động của bạn trên các trang web khác.

Cookie tiếp thị:
Họ sẽ nhớ bạn đã truy cập trang web này hay chưa, chuyển các quảng cáo liên quan đến sở thích của bạn và để giao tiếp thông tin kinh doanh với bạn.

Cài đặt cookie của bạn trên trang web này:

Bạn có thể tắt hoàn toàn cookie trong trình duyệt của mình bất kỳ lúc nào. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn thay đổi cài đặt của mình và chặn một số cookie nhất định, bạn sẽ không thể tận dụng hết một số tính năng của trang web này và chúng tôi có thể không cung cấp một số tính năng mà bạn đã chọn trước đó sử dụng.