Phòng thí nghiệm

Kiểm tra thả gói

Kiểm tra gói


thả gói hàng
30~200cm

Kiểm tra gói là gì?

Thử nghiệm thả rơi gói hàng được áp dụng để kiểm tra xem khả năng chống va đập của vật liệu đóng gói, khả năng đóng gói hoặc khả năng chống rơi của thân sản phẩm có đủ hay không; và đánh giá hướng cải thiện thiết kế bao bì thông qua nó.

Lợi ích của kiểm thử gói là gì?

Thử nghiệm này có thể giúp người tiêu dùng xác định xem sản phẩm có đủ tiêu chuẩn chống rơi trong khi mua sản phẩm từ kệ hàng hay không; và phân loại mức chất lượng chống rơi tương ứng giữa các sản phẩm tương tự dưới sự cạnh tranh trên thị trường.
11