Phòng thí nghiệm

Kiểm tra thả gói

Kiểm tra gói


Gói thả
30 ~ 200 cm

Kiểm tra gói là gì?

Thử nghiệm rơi gói được áp dụng để kiểm tra xem khả năng chống va đập, khả năng đóng gói của vật liệu đóng gói hoặc khả năng chống rơi của thân sản phẩm là đủ; và phán đoán hướng cải tiến thiết kế gói thông qua đó.

Lợi ích của kiểm tra gói là gì?

Thử nghiệm này có thể giúp người tiêu dùng xác định xem sản phẩm có đủ tiêu chuẩn về khả năng chống rơi trong khi mua sản phẩm từ kệ hay không; và phân loại mức chất lượng chống rơi tương ứng giữa các sản phẩm tương tự dưới sự cạnh tranh của thị trường.
11
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Lịch sử
      3Inquiry Cart