Phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn

Sự định cỡ
Gia tốc kế
 • Độ nhạy của điện tích: 1 ~ 1000pC / g

 • Độ nhạy điện áp = 0,1 ~ 1000mV / g

 • Tần số: 50 ~ 4000Hz
Máy đo độ rung
 • Tần số: 1 ~ 4000Hz

 • Dịch chuyển: 0 ~ 50mm (đỉnh-đỉnh)

 • Tăng tốc 0 ~ 100 g đỉnh
1

Trên công trường

Sự định cỡ

Máy kiểm tra độ rung
 • Tần số: 1 ~ 4000Hz
 • Dịch chuyển: 0 ~ 50mm (đỉnh-đỉnh)
 • Tăng tốc 0 ~ 100 g đỉnh
Máy kiểm tra sốc
 • Gia tốc tối đa: 500 g đỉnh
 • Khoảng thời gian là 0,1 ~ 100 ms
1
3Online Shopping

Online Shopping

  Thủ tục thanh toán

  Lịch sử
   3Inquiry Cart