Phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn

Sự định cỡ
gia tốc kế
 • Độ nhạy điện tích: 1~1000pC/g

 • Độ nhạy điện áp = 0,1~1000mV/g

 • Tần số: 50~4000Hz
máy đo độ rung
 • Tần số: 1~4000Hz

 • Độ dịch chuyển: 0~50mm(đỉnh-đỉnh)

 • Gia tốc cực đại 0~100 g
1

Trên công trường

Sự định cỡ

Máy đo độ rung
 • Tần số: 1~4000Hz
 • Độ dịch chuyển: 0~50mm(đỉnh-đỉnh)
 • Gia tốc cực đại 0~100 g
máy thử sốc
 • Gia tốc tối đa: 500 g đỉnh
 • Khoảng thời gian là 0,1 ~ 100 ms
1