Phòng thí nghiệm

Kiểm tra nhiệt độ & độ ẩm

Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm


Phạm vi được công nhận
Phạm vi tối ưu
Kiểm tra nhiệt độ
-25 ° C ~ + 100 ° C -40 ° C ~ + 120 ° C
Kiểm tra độ ẩm
10% RH ~ 95% RH 20% RH ~ 95% RH
Kiểm tra độ rung nhiệt độ
Dưới + 100 ° C Dưới + 120 ° C
Tác động nhiệt
 -65 ° C ~ + 150 ° C

Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm là gì?

Chúng tôi có thể sử dụng kiểm tra nhiệt độ & độ ẩm để xác định tính phù hợp của các bộ phận, thiết bị hoặc các sản phẩm điện khác được lưu trữ hoặc vận hành trong môi trường thay đổi nhiệt độ tuần hoàn và RH cao; kiểm tra giới hạn chịu nhiệt của thân sản phẩm và tình trạng hư hỏng cấu trúc do nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt.

Lợi ích của việc kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm là gì?

Chúng ta có thể xác định giới hạn nhiệt của sản phẩm thông qua thử nghiệm này; thông báo cho người tiêu dùng về giới hạn nhiệt trong ứng dụng sản xuất và tuổi thọ của sản phẩm tương ứng. Sản phẩm được áp dụng trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm xác định sẽ không bị hỏng.
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Lịch sử
      3Inquiry Cart