Phòng thí nghiệm

Kiểm tra khả năng chịu áp suất thùng carton

Kiểm tra khả năng chịu áp suất thùng carton

Thử nghiệm chịu áp lực
Tốc độ kiểm tra có thể điều chỉnh 5-100mm/phút
Phân tích mỏi động
Tải trọng 2000kg

Kiểm tra khả năng chịu áp suất của thùng carton là gì?

Do hàng hóa hầu hết được xếp chồng lên nhau trong giai đoạn bảo quản hoặc vận chuyển, sản phẩm dưới cùng trong chồng sẽ chịu trọng lượng đè lên và có thể bị biến dạng hoặc hư hỏng. Do đó, chúng ta cần tìm ra khả năng chống nén và hiệu suất bảo vệ của thùng đóng gói và xu hướng hư hỏng của sản phẩm tương ứng dưới một trọng lượng ép nhất định, điều kiện xung quanh và thời gian tồn tại qua nó. Bài kiểm tra này là một hạng mục quan trọng để quyết định xem gói bảo vệ có phù hợp hay không. Tình trạng xếp chồng có thể được kiểm tra bằng áp suất vật liệu đóng gói thùng carton hoặc bằng quy trình xếp chồng thực tế.

Lợi ích của thử nghiệm khả năng chịu áp suất của thùng carton là gì?

Thử nghiệm khả năng chịu áp suất của thùng carton rất hữu ích trong việc thiết kế bao bì sản phẩm bằng cách xem xét trạng thái áp suất xung quanh vào thiết kế. Bài kiểm tra nói trên có thể giúp người dùng xác định xem độ bền của gói có thể đáp ứng mức yêu cầu hay không và cải thiện nó nếu không.