Phòng thí nghiệm

Kiểm tra khả năng chịu áp suất thùng carton

Kiểm tra khả năng chịu áp suất thùng carton

Kiểm tra khả năng chịu áp suất
Tốc độ kiểm tra có thể điều chỉnh 5-100mm / phút
Phân tích mệt mỏi động
Tải 2000kgs

Thử nghiệm khả năng chịu áp suất của thùng carton là gì?

Vì hàng hóa chủ yếu ở trạng thái xếp chồng lên nhau trong quá trình bảo quản hoặc vận chuyển, sản phẩm dưới cùng trong chất xếp sẽ chịu trọng lượng của nó và có thể bị biến dạng hoặc hư hỏng do nó. Do đó, chúng ta cần phải tìm ra khả năng chịu nén và hiệu suất bảo vệ của thùng đóng gói và xu hướng hư hỏng của sản phẩm tương ứng dưới trọng lượng ép nhất định, điều kiện xung quanh và thời gian qua nó. Thử nghiệm này là một hạng mục quan trọng để quyết định xem gói bảo vệ có phù hợp hay không. Trạng thái xếp chồng có thể được kiểm tra bằng áp lực vật liệu đóng gói thùng carton hoặc bằng quy trình xếp chồng thực tế.

Lợi ích của thử nghiệm chịu áp lực thùng carton là gì?

Thử nghiệm khả năng chịu áp lực của thùng carton rất hữu ích trong việc thiết kế gói sản phẩm bằng cách xem xét tình trạng áp suất xung quanh trong thiết kế. Thử nghiệm nói trên có thể giúp người dùng xác định xem độ bền của gói có thể đáp ứng mức yêu cầu hay không và cải thiện nó nếu không.
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Lịch sử
      3Inquiry Cart