Sản phẩm

Máy kiểm tra độ rung
Máy phân tích MD

Máy phân tích MD

Sự miêu tả
Máy phân tích MD
Chức năng sản phẩm
Hiển thị hoạt động
32dot * 128dot / STN-LCD + LED
Sử dụng nút và SET.ESC-SW để chọn menu
Bộ nhớ USB / cổng giao tiếp máy in

đồng ý
Không có điện áp A tiếp điểm, công suất tiếp điểm
Chỉ có tải điện trở nhỏ hơn 1 A 30 VDC hoặc 0,5 A125 VAC
Ngắt kết nối tức thì
DC 12 V ± 10% 1A / 100mA / 10mA ± 10%
1A: 1Ω ~ 50Ω 10%
100mA: 5 ~ 500 ± 10%
10mA: 50 ~ 5kΩ ± 10% 0,1us ~ 99,9us
Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Lịch sử
      3Inquiry Cart