Sản phẩm

Thiết kế đặc biệt
Gương hậu có thể điều chỉnh cho ô tô

Gương hậu có thể điều chỉnh cho xe hơi

Sự miêu tả
KING DESIGN Gương hậu có thể điều chỉnh
có một chức năng duy nhất về hình dạng của màn hình,
cho phép điều chỉnh gương từ phẳng sang lồi
hoặc lõm theo sở thích của bạn, tận hưởng một ổ đĩa an toàn
quá dễ!
Xem thêm chi tiết
Đặc trưng

☆ 2006 GENEVE Salon International Des Inventions

☆ Hội chợ phát minh quốc tế SEOUL 2006

Gương hậu có thể điều chỉnh cho ô tô
Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Lịch sử
      3Inquiry Cart