Sản phẩm

Thiết bị kiểm tra PV
PV Accelerating Tester
Sự chỉ rõ
 • Kết hợp sai phổ: IEC 60904-9 lớp A
 • Không đồng nhất <5%
 • Độ không ổn định <5% (trong vòng 30 phút)
 • Dải bức xạ: 800 W / m2 ~ 1200W / m2
 • Tầm bắn hiệu quả: 30cm x 30cm; 1,1mx 1,4m
 • (tùy chỉnh có thể chấp nhận)
 • Nhiệt độ : 40 ℃ ~ 90 ℃
 • Độ ẩm: 20% ~ 85%

Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

  Thủ tục thanh toán

  Lịch sử
   3Inquiry Cart