Sản phẩm

Khác
Máy dò ngắt mạch tức thì

Máy dò ngắt mạch tức thì

Sự miêu tả
 1. Độc lập phát hiện ngắt mạch tức thì.
 2. Có thể phát hiện 10 vòng lặp đồng thời.
 3. Phạm vi kiểm tra tối thiểu là 0,1 us.
 4. Có thể theo dõi tình trạng thử nghiệm của sản phẩm để đặt thời gian giám sát ngắt mạch tức thì (0,1us ~).
 5. Bíp và chỉ báo sẽ tăng lên ngay lập tức.
 6. Chấp nhận đơn đặt hàng tùy chỉnh.
Đặc trưng
NM-11A NM-10A

Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

  Thủ tục thanh toán

  Lịch sử
   3Inquiry Cart