Sản phẩm

Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và môi trường liên quan
Phòng đồng ý

Phòng đồng ý

Sự miêu tả
  • Áp dụng cho Máy bay, Quân sự, Xe cộ và các loại sản phẩm Điện tử.
  • Việc kiểm tra độ tin cậy sẽ gần như tiếp cận với hoàn cảnh thực tế.
  • Mô phỏng thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm và độ rung thực trong tự nhiên.
  • Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và độ rung có thể được thực hiện trong thời gian chờ đợi hoặc riêng biệt.
  • Bảng hiển thị LCD đầy màu sắc và điều khiển vi tính.
  • Tất cả dữ liệu được ghi vào đĩa mềm dễ dàng cho việc phân tích và vẽ đường cong bằng PC.
  • Bộ điều khiển hệ thống rung: Tuyến tính, Logarit, Quét quãng tám
  • Kiểm tra VTH mô phỏng môi trường hoạt động thực tế
  • Kiểm tra độ rung ngẫu nhiên, hình sin, tuyến tính
Loading...