Sản phẩm

Máy kiểm tra sốc
THỬ NGHIỆM SỐC

Shock Amplifier

THỬ NGHIỆM SỐC

Sự miêu tả

  • Bộ khuếch đại xung kích chủ yếu được sử dụng cho các vật thể nhỏ và có thể đạt đến thời lượng xung và gia tốc cao mà bàn xung kích không thể đạt được.

  • Được trang bị bàn sốc hoặc mô-đun xung kích khác nhau (lý thuyết là khuếch đại năng lượng tác động thông qua tác động thứ hai), bộ khuếch đại xung kích có thể đạt được yêu cầu về gia tốc cao.

Sự chỉ rõ
SAMP
Kích thước (mm)
Nắp tải (kg)
Xung tối thiểu (mS)
Acc.Limit (g)
86
80 * 60
0,5
≧ 0,05
100.000
148
140 * 80
1
≧ 0,05
100.000
1515
150 * 150
2
≧ 0,1
10.000
2020
200 * 200
3
≧ 0,2
3.000
Năm 2025
200 * 250
4
≧ 0,3
2.500
Năm 2030
200 * 300
5
≧ 0,5
2.000
Loading...