Tin tức

Thông báo rằng một số nhà sản xuất bán thiết bị và cung cấp dịch vụ liên quan dưới danh nghĩa King Design.

2015/4/10

Hiển thị chi tiết

Thông báo Gần đây, một số khách hàng phản ánh rằng một nhà sản xuất bán thiết bị và cung cấp dịch vụ liên quan với danh nghĩa King Design. Để đảm bảo lợi ích của khách hàng, chúng tôi tuyên bố rằng nhà sản xuất này không có quan hệ kinh doanh với chúng tôi. Công ty này được tìm thấy bởi các nhân viên cũ của chúng tôi, những người đã rời đi, nhưng không phải là chi nhánh hoặc đại lý của chúng tôi. Công ty và các chi nhánh của chúng tôi như sau. Đại lý của chúng tôi đều có chứng nhận đại lý hoặc chứng nhận ủy quyền. Hãy cẩn thận để tránh bị lợi bất cập hại. Cảm ơn bạn! Taiwan : KING DESIGN Industrial CO., LTD TEL: +886 2 2662 5100 FAX: +886 2 2662 3094 華東 : KING DESIGN Instrument CO., LTD TEL: +86 512 5786 8288 FAX: +86 512 5786 8299 Điện thoại Dịch vụ : + 86 181 1817 3400 華南 : KING DESIGN Testing CO., LTD TEL: +86 769 8351 6866 FAX: +86 769 8351 6000 Điện thoại dịch vụ : +86 189 3414 3000 Điện thoại trực tiếp : +86 189 6268 1493 Email tư vấn kinh doanh : Sales @ king -design.com.cn / Sales@kdicn.com Email Dịch vụ : Service@king-design.com.cn / Service@kdicn.com

Trang before