Tin tức

Giám đốc điều hành King Design- David Lee's thuyết trình báo cáo tại Estech 2012

2012/12/13
Giám đốc điều hành King Design- David Lee bài thuyết trình tại Estech 2012 Hệ thống búa tác động điện được sử dụng trong thử nghiệm HALT / HASS - James Zhuge, King Design Industrial Co., Ltd. [Tải xuống bài thuyết trình]

Trang before