Tin tức

"Thị trường hiện có một số sản phẩm tương tự như bằng sáng chế của King Design; tất cả chúng đều không vượt qua được bài kiểm tra tiêu chuẩn; độ chính xác hoạt động của máy cũng ẩn chứa những vấn đề nghiêm trọng.

2009/9/4
"Thị trường hiện có một số sản phẩm tương tự như bằng sáng chế của King Design; tất cả chúng đều không vượt qua được bài kiểm tra tiêu chuẩn; độ chính xác khi vận hành máy cũng ẩn chứa những vấn đề nghiêm trọng. Nếu có bất kỳ vi phạm pháp luật nào, King Design sẽ thực hiện hành động pháp lý để đáp lại. Chúng tôi bằng văn bản này nhắc nhở các nhà sản xuất rằng bạn phải kiểm tra luật và nội dung kỹ thuật liên quan trước khi mua các sản phẩm này như một vấn đề để đảm bảo quyền lợi của bạn. Chúng tôi xin tuyên bố ở đây. "

Trang before