Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (Cập nhật vào ngày 9 tháng 6 năm 2011)

Đây là Chính sách Bảo mật điều chỉnh việc bạn sử dụng www.kdi.tw được điều hành bởi King Design Industrial Co., Inc. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của chúng tôi được nêu dưới đây. Tất cả các điều khoản không được định nghĩa trong tài liệu này có ý nghĩa như được nêu trong Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng giữa bạn và www.kdi.tw mà khi sử dụng Trang web này, bạn đồng ý chấp nhận. Các trang web khác được liên kết đến / từ www.kdi.tw có thể có các chính sách khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng Liên hệ chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin

King Design Industrial Co., Inc. có thể thu thập các loại thông tin sau:
  • thông tin đăng kí: Tại thời điểm bạn đăng ký trở thành Thành viên của Trang web, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành đơn đăng ký yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại / fax, địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác cũng như thông tin về doanh nghiệp của bạn ("Thông tin đăng ký.")
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin đăng ký của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc để liên hệ với bạn về các dịch vụ bổ sung mà King Design Industrial Co., Inc. xác định mà bạn có thể quan tâm. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại hoặc số fax của bạn để liên hệ với bạn về các thông báo, tin tức, thông tin hoạt động, dịch vụ hoặc sản phẩm mới và các thông tin liên lạc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể tạo báo cáo và phân tích dựa trên Thông tin đăng ký để phân tích nội bộ, giám sát và quyết định tiếp thị. Xin lưu ý nếu bạn chọn không cung cấp nó, bạn có thể không được hưởng quyền và lợi ích như một người dùng đã đăng ký.
Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi xem bạn có muốn được liên hệ hay không bằng cách chọn hoặc bỏ dấu kiểm khỏi hộp cho biết tùy chọn của bạn nếu có thể áp dụng tại nơi thông tin của bạn được thu thập hoặc bằng các phương tiện khác (chẳng hạn như yêu cầu e-mail). Ngoài ra, với mỗi thông tin liên lạc bạn nhận được từ King Design Industrial Co., Inc., bạn sẽ có cơ hội cho biết liệu bạn không muốn nhận các thông tin liên lạc trong tương lai.
  • Thông tin thanh toán: Thông tin thanh toán của bạn có thể được thu thập khi có bất kỳ cửa hàng hoặc đơn đặt hàng trực tuyến nào trên www.tapedispenser.com. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thanh toán của bạn để hiện thực hóa giao dịch. Mọi giao dịch mua và đơn đặt hàng đều được điều chỉnh bởi Chính sách bán hàng quy định các quyền và nghĩa vụ của bạn đối với các giao dịch mua của bạn, bao gồm các giới hạn và loại trừ quan trọng. Việc bạn đặt hàng hoặc mua hàng tại King Design Industrial Co., Inc. cấu thành thỏa thuận của bạn rằng các chính sách này áp dụng cho đơn hàng, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn hiểu và chấp nhận chúng trước khi gửi bất kỳ đơn hàng nào.
  • Thông tin nhật ký: Đối với mỗi khách truy cập vào Trang web, Trang web sẽ tự động nhận dạng và lưu trữ thông tin, chẳng hạn như tổ hợp địa chỉ IP / tên miền của khách truy cập và bất kỳ trang web giới thiệu nào. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu các mô hình lưu lượng truy cập của khách truy cập qua các trang web của chúng tôi cho các mục đích như nâng cao khả năng sử dụng của họ. Máy tính của bạn tự động cung cấp thông tin này mỗi khi bạn đăng nhập, trừ khi bạn đã kích hoạt công nghệ chặn có sẵn trong một số trình duyệt.
  • Bánh quy: Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi gửi một hoặc nhiều cookie lưu trữ thông tin nhất định trên máy tính của bạn đến máy tính hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn để phù hợp hơn với sở thích và sở thích của bạn hoặc chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đăng nhập để sử dụng dịch vụ. Hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn xóa cookie khỏi ổ cứng máy tính, chặn chấp nhận cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Tuy nhiên, nếu bạn chặn hoặc xóa cookie, chúng tôi không thể khôi phục bất kỳ tùy chọn hoặc cài đặt tùy chỉnh nào mà bạn đã chỉ định trước đó và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn sẽ bị hạn chế. Vui lòng tham khảo hướng dẫn trình duyệt của bạn hoặc màn hình "trợ giúp" để tìm hiểu thêm về các chức năng này.
  • Ứng dụng bên thứ ba–King Design Industrial Co., Inc. có thể cung cấp các ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như eTradeAsia, thông qua các dịch vụ của mình. Thông tin do King Design Industrial Co., Inc. thu thập khi bạn kích hoạt ứng dụng của bên thứ ba được xử lý theo Chính sách Bảo mật này. Thông tin do nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba thu thập được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của họ.

Tiết lộ thông tin

King Design Industrial Co., Inc. có quyền tiết lộ Thông tin đã Thu thập của bạn cho các cơ quan có liên quan, nơi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại người có thể vi phạm hoặc đe dọa xâm phạm, hoặc người khác có thể đang gây thương tích hoặc can thiệp vào chức danh, quyền, lợi ích hoặc tài sản của King Design Industrial Co., Inc., Người dùng của chúng tôi, khách hàng, đối tác, người dùng trang web khác hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó .
King Design Industrial Co., Inc. cũng có quyền tiết lộ Thông tin đã Thu thập theo trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tư pháp khác hoặc khi chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng việc tiết lộ đó là yêu cầu của luật pháp, quy định hoặc lệnh hành chính của bất kỳ tòa án, chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào .
Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng Người dùng vi phạm Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ thỏa thuận nào với King Design Industrial Co., Inc., chúng tôi có quyền công khai hoặc tiết lộ Thông tin đã thu thập của Người dùng đó để theo đuổi khiếu nại của chúng tôi hoặc ngăn ngừa thương tích thêm cho King Design Industrial Co., Inc. hoặc những người khác.

Trẻ vị thành niên

Trang web và nội dung của nó không nhằm mục đích nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên theo luật hiện hành và chúng tôi không có ý định bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi cho trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, chúng tôi không có cách nào để phân biệt độ tuổi của các cá nhân truy cập Trang web của chúng tôi và vì vậy chúng tôi thực hiện Chính sách Bảo mật giống nhau cho các cá nhân ở mọi lứa tuổi. Nếu trẻ vị thành niên đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, cha mẹ hoặc người giám hộ nên liên hệ với chúng tôi để xóa thông tin.

Các biện pháp an ninh

Chúng tôi sử dụng các phương pháp bảo mật hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng thông tin chính xác.
Với tư cách là Thành viên, Thông tin đăng ký của bạn có thể được xem và chỉnh sửa thông qua Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng Mật khẩu. Chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ Mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp Mật khẩu của bạn trong một cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu hoặc trong một e-mail không được yêu cầu. Nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn không nên chọn lưu thông tin đăng nhập của mình (ví dụ: ID thành viên và Mật khẩu) trên máy tính. Hãy nhớ đăng xuất khỏi Tài khoản của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt khi bạn kết thúc phiên của mình.
Không có việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào có thể được đảm bảo được bảo mật hoàn hảo. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn, không có trang web hoặc công ty nào, kể cả chúng tôi, có thể hoàn toàn đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ được thông báo thông qua việc chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật được sửa đổi và bổ sung trên Trang web của chúng tôi. Việc chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi và chỉnh sửa sẽ làm cho Chính sách Bảo mật mới đó có hiệu lực ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng tất cả Thông tin được Thu thập (cho dù được thu thập trước hoặc sau khi chính sách mới có hiệu lực) sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật mới nhất có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi mới trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bạn nên liên hệ với King Design Industrial Co., Inc. bằng văn bản (theo địa chỉ nêu trong phần Thông báo của Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng) và yêu cầu cụ thể rằng www. kdi.tw trả lại và / hoặc hủy tất cả các bản sao của tất cả hoặc một phần thông tin đã thu thập của bạn tại www.kdi.tw sở hữu. Chính sách Bảo mật này được sửa đổi lần cuối vào ngày 9 tháng 6 năm 2011