Sản phẩm

Thiết kế đặc biệt
Gương hậu góc rộng có thể điều chỉnh

Gương hậu góc rộng có thể điều chỉnh

Sự miêu tả
KING DESIGN Gương hậu góc rộng có thể điều chỉnh
có một chức năng duy nhất về hình dạng của màn hình,
cho phép điều chỉnh gương từ phẳng sang lồi
hoặc lõm theo sở thích của bạn, tận hưởng một ổ đĩa an toàn
quá dễ!
Đặc trưng

☆2006 GENEVE Salon International Des Inventions

☆2006 Hội chợ phát minh quốc tế SEOUL

Gương chiếu hậu góc rộng có thể điều chỉnh
Loading...