Sản phẩm

Khác
Bảng cấu trúc tổ ong

Bảng cấu trúc tổ ong

Sự miêu tả
Bề mặt sợi thủy tinh dạng tổ ong & bề mặt hợp kim magiê dạng tổ ong.

Đặc trưng
Cấu trúc tổ ong
Loading...